Strona główna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-8/2020

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, została wybrana oferta:

Firma Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk, Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra, oferowana cena brutto: 1 726,18 zł. Oferta uzyskała największą ilość punktów 100.

Zestawienie ofert:

1. Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk, Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra 1 726,18 zł - 100,00 pkt.

2. Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce- 1 915,11 zł - 90,13 pkt.

Świetlica środowiksowa nieczynna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej informuje iż od dnia 03.11.2020 świetlica środowiskowa w Rudzie Malenieckiej zostaje zamknięte do odwołania.

Uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z zapisami § 11a. Do odwołania placówka wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość.

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-8/2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Gmina Ruda Maleniecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do świetlicy środowiskowej w gminie Ruda Maleniecka tj. • Oryginalny zestaw kolorowych tuszy do drukarki HP OfficeJet Pro 8710 (953, 953 XL) – 3 komplety • Papier biały A4 gr 80/ 500 arkuszy – 30 ryz

Załączniki:
Nazwa załącznikaOpisIlość pobrań
Pobierz plik (8.1 ZO Materiały eksplo~.doc)8.1 ZO Materiały eksplo~.docZapytanie ofertowe44
Pobierz plik (8.1 ZO Materiały eksplo~.pdf)8.1 ZO Materiały eksplo~.pdfZapytanie ofertowe41
Pobierz plik (8.2 ZAL 1 FORMULARZ OFE~.doc)8.2 ZAL 1 FORMULARZ OFE~.docZałącznik nr 131
Pobierz plik (8.3 ZAL 2 OSW O BRAKU P~.doc)8.3 ZAL 2 OSW O BRAKU P~.docZałącznik nr 229
Pobierz plik (8.4 ZAL 3 OSW SPELNIENI~.doc)8.4 ZAL 3 OSW SPELNIENI~.docZałącznik nr 331
Pobierz plik (8.5 ZAL.4 OSW o wyrażen~.doc)8.5 ZAL.4 OSW o wyrażen~.docZałącznik nr 431

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9.2.1-6/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. Prowadzenie zajęć Kreatywne zabawy z komputerem i nie tylko w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, została wybrana oferta:

Pani Renaty Szczerbińskiej Strzęboszów 22A, 26-242 Ruda Maleniecka, oferowana cena brutto 8 950,00 zł, brak spełnienia aspektu społecznego. Oferta uzyskała największą ilość punktów 95.

 

Załączniki:
Nazwa załącznikaOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Roztrzygnięcie.pdf)Roztrzygnięcie.pdfRoztrzygnięcie34

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-7/2020 „Pełnienie funkcji opiekuna w świetlicy środowiskowej”

Gmina Ruda Maleniecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza do składania ofert w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9.2.1-7/2020 dotyczącego realizacji zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji opiekuna w świetlicy środowiskowej”

Załączniki:
Nazwa załącznikaOpisIlość pobrań
Pobierz plik (1 ZO OPIEKUN W ŚWIERTLI~.doc)Zapytanie opiekun 51
Pobierz plik (ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc)ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY.docFormularz ofertowy41
Pobierz plik (ZAL 2 OSW SPELNIENIE WY~.doc)ZAL 2 OSW SPELNIENIE WY~.docOświadczenie o spełnieniu wymogów38
Pobierz plik (ZAL 3 OSW O BRAKU POWIA~.doc)ZAL 3 OSW O BRAKU POWIA~.docOświadczenie o braku powiązań36
Pobierz plik (ZAL 4 OSW o wyrażeniu z~.doc)ZAL 4 OSW o wyrażeniu z~.docOświadczenie przetwarzanie danych36
Pobierz plik (ZAL 5-8 OŚWIADCZENIA.doc)ZAL 5-8 OŚWIADCZENIA.docOświadczenia zał 5-840
Pobierz plik (ZO opiekun.pdf)ZO opiekun.pdf 52

Podkategorie