Strona główna

Zapraszamy do swietlicy

Gmina Ruda Maleniecka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza na zajęcia w świetlicach środowiskowych w ramach projektu Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka.

W ŚWIETLICY PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI:

• pomoc w odrabianiu lekcji,

• zajęcia z robotyki,

• zajęcia plastyczne,

• zajęcia sportowe,

• zajęcia muzyczne,

• zajęcia kulinarne,

• Zajęcia taneczne.

Świetlica czynna jest codziennie w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.

PODSUMOWANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014-2020 - PODPROGRAM 2019

PODSUMOWANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014-2020 - PODPROGRAM 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej informuje, ze Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizował na terenie naszej gminy Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Działania obejmowały pomoc żywnościową dla osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego paczki trafiły do osób/rodzin znajdujących sie w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie). W gminie Ruda Maleniecka rolę Organizacji Partnerskiej przejął GOPS w Rudzie Malenieckiej w związku z czym, kwalifikacja do programu oraz dystrybucja artykułów spożywczych odbywała się za pośrednictwem pracowników Ośrodka. Osoby, które otrzymały skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej, mogły w okresie od miesiąca marca 2020 roku do miesiąca sierpnia 2020 roku w ramach Podprogramu 2019 skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. W ramach pomocy żywnościowej osoby uprawnione otrzymały takie produkty jak: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, sok jabłkowy, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym. W okresie od miesiąca marca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku w ramach pomocy żywnościowej skorzystało 300 osób (152 rodziny). Ogółem wydano 13614 kilogramów żywności tj. 1200 paczek.

 

Świetlica środowiskowa

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem informujemy iż świetlica środowiskowa w Rudzie Malenieckiej będzie nieczynna do odwołania.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM ( FEAD)

W dniu 4 lutego 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zawarł umowę ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do programu zostało zakwalifikowanych 300 osób z terenu gminy Ruda Maleniecka spełniających kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

Pierwsza partia żywności (ponad 4 tony) została wydana w dniach 4 i 5 marca 2020 r. w strażnicy OSP w Rudzie Malenieckiej.

W związku z dużym zainteresowaniem pomocą żywnościową, pracownicy GOPS informują, że do dnia 17 marca 2020 r. istnieje możliwość uzyskania skierowania do programu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej.

 

 

 

Podkategorie