Strona główna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-1/2021

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych, biurowych i środków czystości” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, została wybrana oferta:

Część 1 Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych

Firma Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk, Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra, oferowana cena brutto: 918,98 zł. Oferta uzyskała największą ilość punktów 100.

Cześć 2 Dostawa środków czystość

Firma Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk, Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra, oferowana cena brutto: 587,93 zł. Oferta uzyskała największą ilość punktów 100.

Nieodpłatna pomoc prawna

POWIATOWY INFORMATOR PRAWNY 2021

Powiat konecki oferuje bezpłatną pomoc prawną w trzech punktach

.

Na terenie powiatu koneckiego funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w Końskich, w Stąporkowie i w Fałkowie. Chętnych mieszkańców powiatu obsługują zarówno adwokaci, jak i radcy prawni. Aby otrzymać wsparcie należy umówić termin wizyty pod numerem telefonu 41 260 48 35.

Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w Końskich w siedzibie Starostwa Powiatowego. Jest on prowadzony przez powiat konecki. We wtorki i piątki pomocy udziela adwokat, w środy i czwartki – radca prawny. W poniedziałki można umawiać się zarówno do adwokata, jak i do radcy prawnego. Punkt w Końskich funkcjonuje w godzinach:

Poniedziałek: 9:00-13:00

Wtorek: 14:30-18:30

Środa: 14:30-18:30

Czwartek: 14:30-18:30

Piątek: 13:00-17:00

W Fałkowie punkt zorganizowany przez „FUNDACJĘ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO” znajduje się w Urzędzie Gminy. Tam można skorzystać z pomocy świadczonej wyłącznie przez adwokata. Punkt funkcjonuje w godzinach:

Poniedziałek: 9:00-13:00

Wtorek: 9:00-13:00

Środa: 11:30-15:30

Czwartek: 9:00-13:00

Piątek: 9:00-13:00

W Stąporkowie również usługi pomocy prawnej i mediacji świadczy jedynie adwokat. Punkt mieści się w Urzędzie Miejskim i organizuje go Fundacja „TOGATUS PRO BONO”. Punkt funkcjonuje w godzinach:

Poniedziałek: 9:00-13:00

Wtorek: 9:00-13:00

Środa: 11:30-15:30

Czwartek: 9:00-13:00

Piątek: 9:00-13:00

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta pod numerem telefonu 41 260 48 35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Z ważnych powodów, np. niepełnosprawności czy ciąży dopuszcza się przyspieszenie oczekiwania na pomoc. Ponadto na czas trwania epidemii porady są udzielane zdalnie, bez konieczności przychodzenia do punktu. Oprócz pomocy prawnej punkty nieodpłatnie oferują usługi w zakresie poradnictwa obywatelskiego, mediacji, a w Fałkowie i Stąporkowie także edukacji prawnej.

Załączniki:
Nazwa załącznikaOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Informator pierwsza str~.png)Informator pierwsza str~.pngInformator pierwsza strona37
Pobierz plik (Informator - druga stro~.png)Informator - druga stro~.pngInformator pierwsza strona32
Pobierz plik (Ulotka konecki projekt.png)Ulotka konecki projekt.pngUlotka34

Zapytanie ofertowe nr 9.2.1-1/2021

Gmina Ruda Maleniecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych, biurowych i środków czystości” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”.

Załączniki:
Nazwa załącznikaOpisIlość pobrań
Pobierz plik (1_2021 ZO Pomoce plasty~.doc)1_2021 ZO Pomoce plasty~.docZapytanie ofertowe53
Pobierz plik (1_2021 ZAL 1 FORMULARZ ~.doc)1_2021 ZAL 1 FORMULARZ ~.docZałącznik nr 150
Pobierz plik (1_2021 ZAL 2 OSW O BRAK~.doc)1_2021 ZAL 2 OSW O BRAK~.docZałącznik nr 234
Pobierz plik (1_2021 ZAL 3 OSW SPELNI~.doc)1_2021 ZAL 3 OSW SPELNI~.docZałącznik nr 335
Pobierz plik (1_2021 ZAL.4 OSW o wyra~.doc)1_2021 ZAL.4 OSW o wyra~.docZałącznik nr 446

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W RUDZIE MALENIECKIEJ OTWARTA

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W RUDZIE MALENIECKIEJ OTWARTA

Gmina Ruda Maleniecka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza na zajęcia w świetlicy środowiskowej w ramach projektu Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka.

W ŚWIETLICY PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI:

• pomoc w odrabianiu lekcji,

• zajęcia z robotyki,

• zajęcia plastyczne,

• zajęcia sportowe,

• zajęcia muzyczne,

• Zajęcia taneczne.

Świetlica czynna jest codziennie w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-8/2020

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, została wybrana oferta:

Firma Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk, Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra, oferowana cena brutto: 1 726,18 zł. Oferta uzyskała największą ilość punktów 100.

Zestawienie ofert:

1. Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk, Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra 1 726,18 zł - 100,00 pkt.

2. Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce- 1 915,11 zł - 90,13 pkt.

Podkategorie