Strona główna

Zajęcia w świetlicy środowiskowej w Rudzie Malenieckiej

 Zajęcia z taneczne, sportowe, plastyczne, programowania/robotyki, z tych i innych form spędzania czasu oraz form pomocy korzystają dzieci, młodzież i dorośli z terenu gminy Ruda Maleniecka. Wszystko dzięki realizacji projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. W ramach projektu Gmina Ruda Maleniecka wspólnie z GOPS w Rudzie Malenieckiej otrzymała blisko 500 000,00 złotych na poprawę dostępności i jakości usług społecznych na terenie gminy.

Dzięki podjętym działaniom w miejscowościach Ruda Maleniecka powstała świetlica środowiskowa. W ramach jej funkcjonowania odbywają się zajęcia:

• plastyczne,

• taneczne,

• robotyki,

• sportowo-ruchowe,

• kreatywne i plastyczne,

• integracyjne.

Świetlica jest otwarta 5 dni w tygodniu przez 8 godziny dziennie w godzinach 7.30-15.30. W świetlicy pracuje wychowawca współpracujący z instruktorami przeprowadzającymi zajęcia i warsztaty. Ich pracą kieruje kierownik świetlicy. Realizacja tak różnorodnej oferty zajęć możliwa jest dzięki zakupowi pomocy takich jak: komputer, tablica multimedialna, projektor, pomoce do zajęć z z robotyki, zajęć sportowych. Projekt „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka” realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0028/18-00 z dnia 14.02.2019 przez Gminę Ruda Maleniecka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji: 2019-05-01 - 2022-04-30.

Całkowita wartość projektu: 509 666,79 zł.

Dofinansowanie: 509 666,79 zł

Z wparcia w ramach projektu do maja 2021r. skorzystało 57 dzieci.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-1/2021

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych, biurowych i środków czystości” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, została wybrana oferta:

Część 1 Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych

Firma Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk, Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra, oferowana cena brutto: 918,98 zł. Oferta uzyskała największą ilość punktów 100.

Cześć 2 Dostawa środków czystość

Firma Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk, Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra, oferowana cena brutto: 587,93 zł. Oferta uzyskała największą ilość punktów 100.

Nieodpłatna pomoc prawna

POWIATOWY INFORMATOR PRAWNY 2021

Powiat konecki oferuje bezpłatną pomoc prawną w trzech punktach

.

Na terenie powiatu koneckiego funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w Końskich, w Stąporkowie i w Fałkowie. Chętnych mieszkańców powiatu obsługują zarówno adwokaci, jak i radcy prawni. Aby otrzymać wsparcie należy umówić termin wizyty pod numerem telefonu 41 260 48 35.

Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w Końskich w siedzibie Starostwa Powiatowego. Jest on prowadzony przez powiat konecki. We wtorki i piątki pomocy udziela adwokat, w środy i czwartki – radca prawny. W poniedziałki można umawiać się zarówno do adwokata, jak i do radcy prawnego. Punkt w Końskich funkcjonuje w godzinach:

Poniedziałek: 9:00-13:00

Wtorek: 14:30-18:30

Środa: 14:30-18:30

Czwartek: 14:30-18:30

Piątek: 13:00-17:00

W Fałkowie punkt zorganizowany przez „FUNDACJĘ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO” znajduje się w Urzędzie Gminy. Tam można skorzystać z pomocy świadczonej wyłącznie przez adwokata. Punkt funkcjonuje w godzinach:

Poniedziałek: 9:00-13:00

Wtorek: 9:00-13:00

Środa: 11:30-15:30

Czwartek: 9:00-13:00

Piątek: 9:00-13:00

W Stąporkowie również usługi pomocy prawnej i mediacji świadczy jedynie adwokat. Punkt mieści się w Urzędzie Miejskim i organizuje go Fundacja „TOGATUS PRO BONO”. Punkt funkcjonuje w godzinach:

Poniedziałek: 9:00-13:00

Wtorek: 9:00-13:00

Środa: 11:30-15:30

Czwartek: 9:00-13:00

Piątek: 9:00-13:00

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta pod numerem telefonu 41 260 48 35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Z ważnych powodów, np. niepełnosprawności czy ciąży dopuszcza się przyspieszenie oczekiwania na pomoc. Ponadto na czas trwania epidemii porady są udzielane zdalnie, bez konieczności przychodzenia do punktu. Oprócz pomocy prawnej punkty nieodpłatnie oferują usługi w zakresie poradnictwa obywatelskiego, mediacji, a w Fałkowie i Stąporkowie także edukacji prawnej.

Załączniki:
Nazwa załącznikaOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Informator pierwsza str~.png)Informator pierwsza str~.pngInformator pierwsza strona85
Pobierz plik (Informator - druga stro~.png)Informator - druga stro~.pngInformator pierwsza strona79
Pobierz plik (Ulotka konecki projekt.png)Ulotka konecki projekt.pngUlotka87

Zapytanie ofertowe nr 9.2.1-1/2021

Gmina Ruda Maleniecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych, biurowych i środków czystości” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”.

Załączniki:
Nazwa załącznikaOpisIlość pobrań
Pobierz plik (1_2021 ZO Pomoce plasty~.doc)1_2021 ZO Pomoce plasty~.docZapytanie ofertowe99
Pobierz plik (1_2021 ZAL 1 FORMULARZ ~.doc)1_2021 ZAL 1 FORMULARZ ~.docZałącznik nr 196
Pobierz plik (1_2021 ZAL 2 OSW O BRAK~.doc)1_2021 ZAL 2 OSW O BRAK~.docZałącznik nr 278
Pobierz plik (1_2021 ZAL 3 OSW SPELNI~.doc)1_2021 ZAL 3 OSW SPELNI~.docZałącznik nr 376
Pobierz plik (1_2021 ZAL.4 OSW o wyra~.doc)1_2021 ZAL.4 OSW o wyra~.docZałącznik nr 487

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W RUDZIE MALENIECKIEJ OTWARTA

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W RUDZIE MALENIECKIEJ OTWARTA

Gmina Ruda Maleniecka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza na zajęcia w świetlicy środowiskowej w ramach projektu Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka.

W ŚWIETLICY PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI:

• pomoc w odrabianiu lekcji,

• zajęcia z robotyki,

• zajęcia plastyczne,

• zajęcia sportowe,

• zajęcia muzyczne,

• Zajęcia taneczne.

Świetlica czynna jest codziennie w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.

Podkategorie