Strona główna

Zapraszamy do swietlicy

Gmina Ruda Maleniecka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza na zajęcia w świetlicach środowiskowych w ramach projektu Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka.

W ŚWIETLICY PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI:

• pomoc w odrabianiu lekcji,

• zajęcia z robotyki,

• zajęcia plastyczne,

• zajęcia sportowe,

• zajęcia muzyczne,

• zajęcia kulinarne,

• Zajęcia taneczne.

Świetlica czynna jest codziennie w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.