Strona główna

Karta Dużej Rodziny

1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Program ma charakter ogólnopolski, a Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów, rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych , w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

W chwili składania wniosku, ważne jest, aby rodzina spełniała w/w warunki. Jeżeli rodzina w chwili składania wniosku, nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci, spełniających w/w warunki Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej.  Istnieje możliwość złożenia wniosku przez Internet na portalu Emp@tia.

Załączniki:
Nazwa załącznikaOpisIlość pobrań
Pobierz plik (wniosek_o_kdr.pdf)wniosek_o_kdr.pdfWniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny464