Program Rodzina 500 plus - informacje ogólne

Opublikowano: 30 września 2016, 11:13
Odsłony: 2122

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym  opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Uprzejmie informujemy, że sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ w gminie Ruda Maleniecka realizował będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej. 

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016r. w godzinach  od 7:30 – 15:30. 

Osoby które złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, tj. od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 01.04.2016r.

Jeżeli wniosek zostanie  złożony po 01.07.2016r., świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski będzie można również składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia, bankowości elektronicznej.

Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 11 lutego 2016/Dz. U z poz.195/roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego ustalone jest na okres od 1 października do 30 września następnego roku. 

Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Informacje ogólne: