Strona główna

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

 

 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM DLA OSÓB I RODZIN
Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ, WSPÓŁUZALEŻNIEŃ ORAZ DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE

 

 Terapeuta rodzinny - Agnieszka Stoińska

MIESIĄC, DZIEŃ DYŻURU GODZINY DYŻURÓW

Marzec

16.03.2016 r. - środa

23.03.2016 r. - środa

16.30 - 19.30

Kwiecień

20.04.2016 r. - środa

16.30 - 19.30

Maj

18.05.2016 r. - środa

16.30 - 19.30

Czerwiec

15.06.2016 r. - środa

16.30 - 19.30

Lipiec

20.07.2016 r. - środa

16.30 - 19.30

Sierpień

17.08.2016 r. - środa

16.30 - 19.30

Wrzesień

14.09.2016 r. - środa

16.30 - 19.30

Październik

12.10.2016 r. - środa

16.30 - 19.30

Listopad

16.11.2016 r. - środa

16.30 - 19.30

Grudzień

14.12.2016 r. - środa

16.30 - 19.30