Strona główna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 9.2.1-12/2019

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawę gier stołowych i planszowych” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, została wybrana oferta firm:

Dla Część 1 Zakup i dostawa gier planszowych, puzzli W&A Adam Wasielewski ul. Powstańców Wielkopolskich 47/5 63-800 Gostyń, oferowana cena brutto 3 880,00 zł.

Dla Część 2 Zakup i dostawa cymbergaja Hurtownia Sportowa KAL-SPORT Al.. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, oferowana cena brutto 2 000,00 zł.

Dla Część 3 Zakup i dostawa stołu do piłkarzyków Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe RIVAGIS Paweł Król ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn, oferowana cena brutto 2 380,00 zł.

Załączniki:
Nazwa załącznikaOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Roztrzygnięcie gry stoł~.pdf)Roztrzygnięcie gry stoł~.pdf 16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 9.2.1-11/2019

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z robotyki” w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, została wybrana oferta: Akademia Nauki i Rozwoju „Piękny Umysł” Marta tracz, oferowana cena brutto 8 118,00 zł.

Zmiana informacji Zamawiający zawiadamia, iż w Akademia Nauki i Rozwoju „Piękny Umysł” Marta Tracz., której oferta w ramach ww. postępowania wynosiła 8 118,00 zł brutto, odstąpiła od realizacji zamówienia w związku z powyższym postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

Załączniki:
Nazwa załącznikaOpisIlość pobrań
Pobierz plik (Roztrzygnięcie robotyka.pdf)Roztrzygnięcie robotyka.pdf 21