Strona główna

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W RUDZIE MALENIECKIEJ OTWARTA

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W RUDZIE MALENIECKIEJ OTWARTA

Gmina Ruda Maleniecka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza na zajęcia w świetlicy środowiskowej w ramach projektu Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka. Świetlica wznawia działanie od 15.02.2021r.

W ŚWIETLICY PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI:

• pomoc w odrabianiu lekcji,

• zajęcia z robotyki,

• zajęcia plastyczne,

• zajęcia sportowe,

• zajęcia muzyczne,

• Zajęcia taneczne.

Świetlica czynna jest codziennie w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.

Świetlica środowiksowa nieczynna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej informuje iż od dnia 03.11.2020 świetlica środowiskowa w Rudzie Malenieckiej zostaje zamknięte do odwołania.

Uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z zapisami § 11a. Do odwołania placówka wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość.

Zapraszamy do swietlicy

Gmina Ruda Maleniecka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zaprasza na zajęcia w świetlicach środowiskowych w ramach projektu Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka.

W ŚWIETLICY PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA DLA DZIECI:

• pomoc w odrabianiu lekcji,

• zajęcia z robotyki,

• zajęcia plastyczne,

• zajęcia sportowe,

• zajęcia muzyczne,

• zajęcia kulinarne,

• zajęcia taneczne.

 

Świetlica czynna jest codziennie w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-2/2020 i 9.2.1-3/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-2/2020 dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu sportowego”

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż na przedmiotowe zapytanie nie wpłynęła żadna ofertowa.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-3/2020 dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa dywanu”

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż na przedmiotowe zapytanie nie wpłynęła żadna ofertowa.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-1/2020 dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa produktów spożywczyc”

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż na przedmiotowe zapytanie nie wpłynęła żadna ofertowa.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-3/2020 (procedura poniżej 20 000,00 złotych)

Gmina Ruda Maleniecka/Gminny Ośrodek w Rudzie Malenieckiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup i dostawę dywanu do świetlicy środowiskowej w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”