Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej

Opublikowano: 22 września 2016, 13:47
Odsłony: 18485

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Główne cele pomocy społecznej:


Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: